Cts. Eyl 25th, 2021

Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Süleler Mah.Alan Mevkii, 109 Ada, 105 Parsel sayılı taşınmazın Dursunbey 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında kaldığı, köy yerleşik alanı tespitine göre yapılan incelemede bir kısmının yerleşik alan civarı sınırları içerisinde, kalan kısmının ise dışarıda kaldığı ,tarla vasfında olup yöredeki tarım ürünlerinin yetiştirilmesine uygun olduğu, kadastral yola cehpesinin bulunduğu ve taşınmaz üzerinde 8 adet ağaç bulunduğu belirtilmiştir.

Ayrıntılar için tıklayınız…