Çeşitli marka ve modellerde halılar icradan satılıktır (toplu satış)

T.C.
EDREMİT
İCRA DAİRESİ
2019/169 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Elektronik ortamdave ihale günü satış yerinde teklif vererek artırmaya katılacakların takdir edilen değerin % 20′ si oranında teminat göstermeleri lazımdır.Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 22/02/2021
1.İhale Tarihi 30/03/2021 günü, saat 14:00 – 14:05 arası.
2.İhale Tarihi 16/04/2021 günü, saat 14:00 – 14:05 arası.
İhale Yeri Hamidiye Mah. Azerbeycan Bulvarı No:14 Edremit/Balıkesir
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 135.800,00 194 Adet %18 194 Adet 4 m2 Halı Royal, Atlas, Koyunlu, Linea ve Dinarsu marka, çeşitli modellerde
2 9.900,00 11 Adet %18 11 Adet 6 m2 Halı Royal, Atlas, Koyunlu, Linea ve Dinarsu marka, çeşitli modellerde
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın

Open chat