Çar. Eki 20th, 2021

T.C.
BALIKESİR
2. İCRA DAİRESİ
2013/5837 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Taşınmaz Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Turplu Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 126 Ada, Parsel 5′ de kayıtlı ana taşınmaz niteliği avlulu kargir ev ve ahır olarak kayıtlıdır. Maliki Selahi Yaşar’ dır. Hissesi Tam’dır.
Taşınmazın İmar Durumu:
Taşınmaz köy yerleşim alanı içerisinde olup, Balıkesir Karesi Belediyesi mücavir alanı içerisinde 1/1000 ölçekli imar planı dışında kalmaktadır.
Taşınmazın Özellikleri:
Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Turplu Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde kapı no: 142′ dedir. Turplu Köyü camiinin karşısında mahalle merkezindedir (kırsal mahalle: köy) Yakın çevresinde 1-2 katlı konut ve hayvan besi damı amaçlı kullanılan binalar bulunmaktadır. Alt yapı (yol, su, elektrik, kanalizasyon, ulaşım, haberleşme, çevre temizliği vb.) hizmetleri mevcuttur. Bulunduğu mahalle kırsal bir mahalle olup, Balıkesir şehir merkezine takriben 14 km. dir. Taşınmaz üzerinde halen iki katlı kargir binanın her katı mesken amaçlı kullanıma yönelik düzenlenmiştir. Her katta 3 oda 1 salon, banyo-wc, mutfak, hol bulunmaktadır. Bina dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. İç tabanları ıslak mahallerde seramik kaplama, iç duvarları plastik badanalı olup pencereleri plastik doğramadır. Bina girişi demir doğrama kapılıdır. Isıtması sobalıdır. Binanın oturum alanı yaklaşık 100,00 m2 olup 2 katta 200,00 m2′ dir.
Taşınmazın bahçesi içerisinde halen tek katlı yığma tuğla duvarlı dış cephesi sıvasız, çatısı ahşap mertekli ve kiremit örtülü hayvan ahırı bulunmaktadır. Kapı ve pencere doğramaları demirdir. Takribi alanı 70m2′ dir. Taşınmaz bahçesi içerisinde toprak pişirme fırını da bulunmakta, taşınmazı çevresi duvar ile çevrilmiş olup, bahçeye giriş kapısı demir doğramadır.
Adresi Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Turplu Mahallesi, Köyiçi Mevkii No: 142
Yüzölçümü 548,32 m2
İmar Durumu Var
Kıymeti 135.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Olduğu Gibidir
1. Satış Günü 28/04/2021 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü 25/05/2021 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü Kalemi – Gaziosmanpaşa Mah.Yeni İzmir Cad. 4.Km. No:186 (Balıkesir Adalet Sarayı 3. Kat.) ALTIEYLÜL / BALIKESİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/5837 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/02/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın