Çar. Eki 20th, 2021

T.C.
EDREMİT
İCRA DAİRESİ
2020/1249 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Camivasat Mahallesi, 503 Ada, 13 Parselde kain Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölümde bulunan MESKEN niteliğindeki taşınmaz. Dosya içindeki bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Camivasat Mahallesi 32.Sokak No:24/1 Edremit/BALIKESİR açık adresinde bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım için taşınmaza ulaşım İzmir-Çanakkale Karayolu üzerinde giderken Edremit Faruk Serpil Parkını geçildikten sonra sola Baraj Caddesine girilir. Yaklaşık 275 metre sonra sola Gazi Caddesine sapılarak 100 metre sonra sağa 32. Sokağa dönülür. 150 metre sonra sağda kalan parsel değerleme konusu taşınmazın bulunduğu parseldir. Ulaşım problemi yoktur. Toplu taşıma araçlar ve özel araçlarla kolaylıkla ve sürekli olarak sağlanmaktadır. Bölgede halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alışveriş yerleri bulunmaktadır. Alt yapısı tamamlanmış Belediye hizmetlerinden istifadesi tamdır. Bölgedeki yapılaşma bitişik nizam 4-5 kata imarlı konut alanıdır. Orta-iyi gelir gurubu tarafından tercih edilmektedir. Yakın çevresinde Vergi Dairesi, Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O,Askerlik şubesi ve Jandarma bulunmaktadır. 259,14 m2 alan üzerine kurulu olan bina, 3/A yapı sınıfında, bitişik nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında bodrum+ zemin+ 3 normal kat olarak inşa edilmiştir. Düz arazi üzerinde bulunan parsel düzgün geometrik şekle sahip olup kuzeyde yola, diğer yönlerde komşu cephelidir. Binanın bodrum katında kömürlükler, zemin katında 1, 2 numaralı meskenler, birinci katında 3, 4 numaralı meskenler, ikinci katında 5, 6 numaralı meskenler, Üçüncü katında 7, 8 numaralı meskenler olmak üzere toplam 8 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana gayrimenkulün dış cephesi sıvalı ve boyalı, çatısı kiremit kaplı oturtma çatıdır. Apartman girişi parselin kuzey cephesinde yer alan 32.Sokaktan bakıldığında ana gayrimenkulün sağ yan cephesinde yer almaktadır. Apartman giriş kapısı cam bölmeli demir doğrama, merdiven basamakları dökme mozaik, sahanlıklar karo mozaik olup merdiven korkulukları demir doğramadır. Bağımsız Bölümün Özellikleri: 30/240 Arsa paylı zemin kat 1 numaralı mesken Edremit Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre apartman girişinin solunda yer almaktadır. 3 oda, salon, mutfak, banyo, antre, balkon hacimlerinden oluşmakta olup 96 m2 kullanım alanlıdır. Meskenin içine girilemediği için iç mekan özellikleri bilinememektedir. Yerinde yapılan incelemede taşınmazın balkon, oda, salon kısmının kapatılarak 2 adet dükkan oluşturulduğu tespit edilmiştir.
İmar Durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 4 kat konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti 200.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 06/04/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü 03/05/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi Zemin Kat Müzayede (Satış) Salonu Edremit/Balıkesir
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden , artırma tarihinden önceki gün sonuna kadaresatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadarelektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında TL cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.(T. Vakıflar Bankası T.A.O. Edremit ŞubesiTR43 0001 5001 5800 7305 6652 33) Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Binde 5,69 Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/1249 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/02/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın