Balıkesir Bandırma’da iki adet betonarme karkas yapı icradan satılıktır

T.C.
BANDIRMA
2. İCRA DAİRESİ
2019/3172 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Balıkesir İl, Bandırma İlçe, 110 Ada, 47 Parsel, YENİCE Mahalle/Köy, mezarlık başı Mevkii, Arsa üzerinde zemin+2 kat olmak üzere toplamda 3 katlı 2 adet betonarme karkas yapı 1 adet briket ahır ve 1 adet de sundurma bulunmaktadır. bahse konu 4 adet yapı ekli krokide A,B,C ve D harfleriyle gösterilmiştir. A harfiyle gösterilen yapı B.A Karkas 3. sınıf a grubu bir yapı olup 3 kattan oluşmaktadır katlar birbirinden bağımsız olup her katta bir daire olmak üzere toplamda 3 adet daire vardır yapının zemin katındaki daire 4 oda hol banyo +wc ve mutfaktan oluşmaktadır dairenin sıva ve boyaları yapılmış ahşap olan kapı ila aliminyum olan pencere doğramaları takılmış durumdadır dairenin oda ve holünün yer döşemesi parke ıslak hacimlerin yer döşemesi ise seramiktir. dairenin giriş kapısı ise çeliktir daire bu haliyle bitmiş ve iskan edilebilir bir durumda olup kullanılıyor vaziyettedir yapının 1. katındaki daire ve 4 oda hol banyo + wc ve mutfaktan oluşqmaktadır dairenin ic cephesi sıvalı ancak boyasızdır dairenin ic kapıları henüz takılı durumda değildir penceleri p.v.c olan dairenin yer döşemeleri şap atılıp bırakılmış durumdadır dairenin giriş kapısı ise çeliktir daire bu haliyle nataman vazeyette olup iskan edilebilir bir durumda dağildir. YPapının 2. katındaki daire 4 oda hol banyo+wc ve mkutfaktan oluymaktadır daire sıva ve boyaları yapılmış ahşap olan kapı ile p.v.colan pencere doğramaları takılmış durumdadır dairenin oda ve holünün yer döşemesi parke ıslak hacimlerin yer döşemesi ise seramiktir dairenin fiuriş kapısı ise çeliktir daire bu haliyle bitmiş ve iskan edilebilir bir durumda olup kullanılıyor vaziyettedir 3 katlı B.A. Karkas yapı zeminde yaklaşık 135 m2 olmak üzere toplamda 405m2 büyüklüğündedir yapı yaklaşık 25-30 senelik bir yapıdır. 3 katlı yapının 1. katında nataman vaziyette olup henüz tamamlanmamıştır bahse konu yapının bu haliyle tamamlanma oranının %90 olduğu kanatine varılmıştır. B harfiyle gösterilen yapı 3. sınıf A grubu bir yapı olup 3 kattan oluşmaktadır. katlar birbirinden bağımsız olup her katta bir daire olmak üzere toplamda 3 adet daire vardır yapının zemin katındaki daire 3 oda hol,banyo,+wc mutfak ve önündeki terastan oluşmaktadır ayrıca dairenin önündeki teras kapatılmış durumda olup oda olarak kullanılmaktadır dairenin sıva ve boyaları yapılmış ahşap olan kapı ile P.V.C olan pencere doğramaları takılmış durumdadır dairenin oda ve holunun yer döşemesi laminant perke ıslak hacimlerin yer döşemesi ise seramiktir dairenin giriş kapısı ise çeliktir daire bu haliyle bitmiş ve iskan edilebilir bir durumda olup kullanılıyor vaziyettedir yapının 1 katındaki daire 3 oda hol,banyo+wc ve mutfak ile ön cepnesindeki balkondan oluşmaktadır dairenin iç cepnesi sivalı ancak boyasızdır. dairenin iç kapıları henüz takılı durumda değildir pencereleri P.V.C olan dairenin yer döşemeleri şap atılıp bırakılmış durumdadır dairenin giriş kapısı ise çeliktir daire bu haliyle nataman vaziyette olup iskan edilebilir bir durumda değildir yapının 2. katındaki daire 3 oda hol, bayo+wc ve mutfaktan oluşmaktadır dairenin sıva ve boyaları yapılmış ahşap olan kapı ile p.v.c olan pencere doğramaları takılmış durumdadır dairenin oda ve holunun yör döşemesi laminant parke ıslak hacimlerin yer döşemesi ise seramiktir. dairenin giriş kapısı ise çeliktir daire bu haliyle bitmiş ve iskan edilebilir bir durumda olup kullanılıyor vaziyettedir 3 katlı B.A karkas yapı zeminde yaklaşık 118m2 olmak üzere toplamda 354m2 büyüklüğündedir yapının zemin katı yaklaşık 25 yıllık 1. ve 2 kaları ise yaklaşık 5-10 senelik bir yapıdır 3 katlı yapının 1. katı nataman vaziyette olup henüz tamamlanmamıştır bahse konu yapının bu haliyle tamamlanma oranının %90 olduğu kanatine varılmıştır.c harfi ile gösterilen yapı 1. sınıf A grubu bir yapıdır. yapı b harfiyle gösterilen 3 katlı yapının hemen önünde yer almaktadır yapının birbirine bitişik 2 adet sundurma tarı bir yapı olup önü açık yanları çelik profil üstü de çelik makaslarla kapatılmış durumdadır yapı toplamda yaklaşık 107 m2 büyüklüğündedir. D harfiyle gösterilen yapı 3. Sınıf A grubu bir yapıdır. Yapı tek katlı yığma kargir bir yapıdır. Yapının bir cephesi sıvasız olup briket tuğlalı olarak bırakılmıştır. Diğer cepheleri ise sıvalıdır. Dış cephesi boyasız olan yapının üstü kiremit çatı ile kapatılmıştır yapı briket ahır vasfındadır YUKARIDA BİLGİLERİ YAZILI TÜM TAŞINMAZLARA İLİŞKİN YANLIZ 1/2 HİSSE PAYININ SATIŞI YAPILACAKTIR
Adresi Yenice Mah. Yerleşim Alanı İçerisinde Kalmakta Olup Civarında Yapılaşma Bulunmaktadır Taşınmaz Mahalle Merkezine Ve Denize Yaklaşık 300 M Mesafededir.Bandırma / BALIKESİR
Yüzölçümü 825,10 m2
İmar Durumu Yok , İnşaat tarzı imar planında bulunmamakta olup taşınmazın bulunduğu alan Plansız alanlar imar yönetmeliğine tabidir
Kıymeti 383.617,51 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibi
1. Satış Günü 31/03/2021 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü 27/04/2021 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri : 600 evler mah. adliye sarayı yanı avukatlar iş merkezi zemin kat baro lokali Bandırma –
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3172 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/02/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın

Open chat