Olağan genel kurul toplantısına davet

YERSA SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Mart 2021 Pazartesi günü saat 10:30 ’da Organize Sanayi Bölgesi 7. Cad. No: 1 Altıeylül / BALIKESİR adresindeki BEST A.Ş.  toplantı salonunda, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.
Sayın ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için sahip oldukları hisse senetlerini göstererek veya bir banka, noter veya resmi bir kuruma emanet etmişlerse bu yerlerden alacakları (hisse senetleri tertip ve miktarlarını belirten) bir belgeyi getirerek toplantı gününden en geç bir gün önce giriş kartı almaları gerekmektedir.
Toplantıya katılamayacak ortaklarımızın   aşağıda örneği bulunan vekâletnamenin noterce onaylatılmış aslı ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

V E K A L E T N A M E
Sahibi olduğum …………….adet karşılığı ……………..TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak YERSA SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 08 Mart 2021 Pazartesi tarihinde Organize Sanayi Bölgesi 7.Cad. No:1 Altıeylül / BALIKESİR adresinde saat 10:30 da yapılacak 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………’yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI
YERSA SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

TOPLANTI GÜNDEMİ
1-Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi.
2-2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço ile Kar Zarar hesabının okunması, görüşülmesi ve oya sunulması
3-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı aklanmaları.
4-Yönetim Kurulunca belirlenen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin genel kurul tarafından onaylanması.
5-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
6-2020 yılı kar dağıtımının görüşülerek karara bağlanması.
7-6102 sayılı T.T.K ve ilgili mevzuata uygun olarak temettü avansı dağıtılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
8-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K’nun 395. Ve 396. Maddeleri gereğince izin      verilmesi.
ÖNEMLİ NOT: Covid-19 kapsamında alınan önlemler nedeniyle toplantı salonuna girişte HES Kodu “Hayat Eve Sığar” kontrolü yapılacaktır. HES kodu bulunmayan ortaklarımızın toplum sağlığı açısından girişlerine izin verilmeyecek olup saygıyla duyururuz.

Bir cevap yazın

Open chat