Burhaniye’de 2+1 daire icradan satılıktır

T.C.
BURHANİYE
İCRA DAİRESİ
2019/405 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Taşınmaz tapuda; Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Mahkeme mahallesi, Küçüktepe mevkii, 806 ada, 1 parselde 4.459,78 m2 yüzölçümlü “1 adet 6 katlı 1 adet 5 katlı betonarme apartman ve arsası” nitelikli ana taşınmazda 106/4570 arsa paylı, A blok, üçüncü kat, 23 nolu bağımsız bölümde mesken nitelikli olarak kayıtlıdır.
Taşınmaz Karınca Deresi’ne cephelidir. Enver Güreli Caddesine 60 metre, Akın Kültür Salonuna 400 metre, Çanakkale-İzmir asfaltına 1,20 km, Adliyeye 1,75 km, Burhaniye ilçe merkezine 2,00 km, Devlet Hastanesine 850 metre, okula 1,50 km, kumsala 2,00 km, Burhaniye Uygulamalı Turizm Yüksekokuluna 500 metre mesafededir. Toplu taşıma ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Taşınmaz A blok 3.kat 23 nolu bağımsız bölümdür. Toplamı 14 m2 olan 2 adet balkonu; toplamı 110 m2 olan salon, mutfak, 2 yatak odası, 1 ebeveyn banyolu yatak odası, banyo-wc, hol piyesleri bulunmaktadır. 3 yıllık bir bina olması sebebiyle bakımlıdır.
İmar Durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında blok nizam; 5 kat; ön bahçe çekme mesafesi:5.00 m; yan bahçe:3.00 m; Taks:0.24; Kaks:1.20 yapılaşma koşullarıyla konut alanında kalmakta olduğu, 3. derece SİT alanında olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.
Kıymeti 375.000,00 TL
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü 30/03/2021 günü 11:30 – 11:35 arası
2. Satış Günü 26/04/2021 günü 11:30 – 11:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Belediye)-Belediye Başkanlığı BURHANİYE/BALIKESİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İhale alıcısının taşınmazın şerh-beyan-irtifak hanesinde belirtilen hususları ve bunlara ilişkin neticeleri peşinen kabul etmiş sayılacağı,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililer hakkında İİK.’nun 127.maddesi uyarınca e-ilanın ve gazete ilanının tebligat yerine geçeceği, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/405 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın

Open chat