Çar. Eki 20th, 2021

T.C.
ERDEK
İCRA DAİRESİ
2019/30 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Balıkesir İl, Erdek İlçe, 265 Ada, 35 Parsel, Yalı Mahalle/Köy, MURATTEPE Mevkii, A/Blok bodrum, Zemin, Normal ve Çatı arası 2 nolu bağımsız bölüm Nolu dubleks mesken taşınmaz Yalı Mahallesi Murattepe Mevkiinde bulunmaktadır. Taşınmazın tapu kaydındaki vasfı arsa olup taşınmaz 6783.08m2 büyüklüğündedir, borçlunun taşınmaz üzerindeki hissesi tamdır. Ayrıca tapunun beyanlar hanesinde bu parsele 2 ve 3 nolu parsel üzerindeki askeri birlik 471.19m2 sahada tel örgü yaparak tecavüz etmiştir ibaresi yer almaktadır. Yine tapunun beyanlar hanesinde muhtelif sayıda ihtiyati haciz şerhleri ile Türkiye İş Bankası A.Ş lehine 07.03.2017 tarih ve 1342 yevmiye sayılı ipotek şerhi bulunmaktadır, A Blok 2 nolu dubleks mesken bodrum, zemin, normal ve çatı arasından oluşmaktadır. Bodrum kat açık mutfak+salon,banyo+wc ve enerji odasından oluşmaktadır.1 nolu dubleks meskenin zemin katı açık mutfak+salon ile banyo+wc den,normal katı 3 oda ile banyo+wc den, çatı arası ise açık mutfak+salon, ebeveyn banyolu oda ve terastan oluşmaktadır.1 nolu meskenin yer döşemeleri seramik, pencereleri ise p.v.c dir.İç kapılar ise Amerikan kapı olup duvarları alçı düzleme tavanları ise kartonpiyerdir. Ayrıca 2 nolu dubleks meskenin önünde sadece bu meskene ait havuz ve türkbükü de bulunmaktadır. A Blok 2 nolu dubleks mesken toplamda yaklaşık 330m2 büyüklüğündedir. Önünde bulunan ve sadece bu meskene ait olan havuz yaklaşık 25m2, türkbükü ise yaklaşık 10m2 büyüklüğündedir. Dubleks mesken hali hazırda içi boş olup içinde ikamet edilmemektedir. Duvarları rutubet yapmış olup boya ve badana yapılması gerekmektedir. Taşınmaz bir site içerisinde yer almakta olup Erdek-Bandırma ana asfalt yola cepheli ve sıfır bir durumdadır. Taşınmaz denize yaklaşık 150m, ilçe merkezine ise yaklaşık 2km mesafededir. Taşınmaz belediyenin alt yapı hizmetlerinden yararlanmakta olup ulaşımı kolaydır.
Yüzölçümü 6.783,08 m2
Arsa Payı 15/330
İmar Durumu Taşınmaz 1/1000 ölçekli onaylı 19NII imar planı kapsamında Tercihli Kullanım Alanı Ayrık Nizam Konut yapıldığı takdirde2 Kat TAKS:0.20, KAKS:0.40 hmax:6.50m inşaat müsaadeli alana isabet etmektedir. Anılan taşınmaz üzerinde A Blok 15.12.2015 tarih ve 82/15 sayı ile yeni yapı, 20.01.2016 tarih ve 82/15 sayı ile isim değişikliği için inşaat ruhsatı alınan yapı mevcut olup A Blok (Bodrum+Zemin+Normal+Çatı Arası) 2 nolu dubleks mesken için Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmemiştir.
Kıymeti 825.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu sicil kaydındaki gibidir
1. Satış Günü 07/04/2021 günü 10:15 – 10:20 arası
2. Satış Günü 05/05/2021 günü 10:15 – 10:20 arası
Satış Yeri : ERDEK HÜKÜMET KONAĞI ERDEK/BALIKESİR –
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/30 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/02/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın