Edremit’te daire icradan satılıktır (çoklu satış)

T.C.
EDREMİT
İCRA DAİRESİ
2019/901 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 964 Ada, 20 Parsel, Birinci Kat, 9 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı MESKEN niteliğindeki taşınmaz. Dosya içindeki bilirkişi raporuna göre: Taşınmazın Açık Adresi : Balıkesir ili, Edremit İlçesi , Hamidiye Mahallesi, 608.Sokak No: 14 Daire No: 9 posta adresinde bulunmaktadır. Edremit İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 964 ada 20 parsel 2062,41 m2 yüzölçümlü arsa içerisinde kat irtifakı kurulmuş 52/3480 arsa pay payda oranlı , Birinci kat 9 nolu mesken vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tam hissesi (1/1) borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmazın Fiziki Durumu Özelliği: Taşınmaz kullanım olarak 52 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz antre, salon açık mutfak, 1 oda ve 1 tuvalet banyo mahallerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölüm girişi çelik kapı ile sağlanmaktadır. Taşınmaz bina giriş kapısı şifreli aliminyum kasa kapıdır. Taşınmazın apartman içi zemin kaplamaları mermer taş kaplama, merdiven korkulukları aliminyum doğrama imalattır. Bina içerisinde asansör bulunmaktadır. Taşınmazın dış cephesi ısı yalıtımlı dış cephe kaplama üzeri boyalı vaziyettedir. Taşınmazın Pencere ve balkonları pvc doğramadan imal edilmiş, balkonlarında aliminyum korkuluklar bulunmaktadır. Taşınmazın zemin katında kapalı spor salonu bulunmaktadır.
Kıymeti 150.000,00 TL
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 23/03/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü 22/04/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi Zemin Kat Müzayede (Satış) Salonu Edremit/Balıkesir
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 964 Ada, 20 Parsel, Dördüncü Kat, 46 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı MESKEN Niteliğindeki taşınmaz. Dosya içindeki bilirkişi raporuna göre: Taşınmazın Açık Adresi : Balıkesir ili, Edremit İlçesi , Hamidiye Mahallesi, 608.Sokak No: 14 Daire No: 46 posta adresinde bulunmaktadır. Edremit İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 964 ada 20 parsel 2062,41 m2 yüzölçümlü arsa içerisinde kat irtifakı kurulmuş 56/3480 arsa pay payda oranlı , Dördüncü kat 46 nolu mesken vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tam hissesi (1/1) borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmazın Fiziki Durumu Özelliği: Taşınmaz kullanım olarak 56 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz antre, salon açık mutfak, 1 oda ve 1 tuvalet banyo mahallerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölüm girişi çelik kapı ile sağlanmaktadır. Taşınmaz bina giriş kapısı şifreli aliminyum kasa kapıdır. Taşınmazın apartman içi zemin kaplamaları mermer taş kaplama, merdiven korkulukları aliminyum doğrama imalattır. Bina içerisinde asansör bulunmaktadır. Taşınmazın dış cephesi ısı yalıtımlı dış cephe kaplama üzeri boyalı vaziyettedir. Taşınmazın Pencere ve balkonları pvc doğramadan imal edilmiş, balkonlarında aliminyum korkuluklar bulunmaktadır. Taşınmazın zemin katında kapalı spor salonu bulunmaktadır.
Kıymeti 155.000,00 TL
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 23/03/2021 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü 22/04/2021 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi Zemin Kat Müzayede (Satış) Salonu Edremit/Balıkesir
TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ :
Taşınmazın Konumu ve Çevre Özellikleri : Taşınmazın bulunduğu parsel çevresinde zemin katları daha çok dükkan ve işyeri vasıflı 4-5 katlı yeni yapım, site türü yahut müstakil apartman tipi yapılaşmalar bulunmaktadır. Bölge gelişmekte olan bir bölge olup boş arsa vasıflı taşınmaz bulmak mümkündür. Taşınmazların bulunduğu bölgede yaz-kış oturumun yoğun olduğu, orta sınıf gelire sahip vatandaşların daha çok ikame ettikleri bir bölgedir. Taşınmazlara yürüme mesafesinde Ülkü Yolu Caddesi ve Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinden toplu taşıma araçları ile ulaşım imkanı tamdır. Taşınmazlar Edremit merkezine yakın konumlu olup çevresinde İlkokul-Ortaokul-Lise, Camiler ve Edremit Otogarı bulunmaktadır. Taşınmazlar Çanakkale İzmir Karayoluna 60 metre yürüme mesafede, Edremit Otogarına ve Şehir merkezine yürüme mesafededir.
İmar Durumu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde Ayrık Nizam, 5 Kat, TAKS :0,30, KAKS:1,50 Ticaret+Konut alanı lejantında kalmaktadır.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden , artırma tarihinden önceki gün sonuna kadaresatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadarelektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında TL cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.(T. Vakıflar Bankası T.A.O. Edremit ŞubesiTR43 0001 5001 5800 7305 6652 33) Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Binde 5,69 Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/901 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.
7- Satış İlanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, İş bu satışın gazetede ve elektronik ortamdayayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK. 127. maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur.10/02/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın

Open chat