Per. May 6th, 2021

T.C.
BALIKESİR
3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/1 VESAYET SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Atatürk Mah.8222 ada, 13 parsel Bahçeli Bir Zemin Dört Normal Katlı Kargir Bina vasfı ile kayıtlı olup, 392,53 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmazın Karesi Merkez 1/1000 ölçekli Revizyon İlave İmar Uygulama İmar Planında, Blok Nizam Beş Kat (BL-5) konut alanı tanımlı olduğu, ön bahçe yapı yaklaşma mesafesi 5m, yan bahçe yapı yaklaşma mesafesi 3m, Taks:0,40 olduğu, Keşif konusu taşınmaz Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Atatürk Mah.8222 ada, 13 parselde bulunan 1 nolu bağımsız bölüm meskendir. 4/25 arsa payına sahip ve mesken vasfı ile kayıtlıdır. 27/05/2005 tarihinde Balıkesir Belediyesi tarafından onaylanan kat irtifakı projesinde 1 nolu bağımsız bölüm 121,82 m2 alana sahiptir. Balıkesir Belediyesi tarafından 23/08/2006 tarihinde onaylanan Yapı Kullanma İzin Belgesi mevcuttur. Zemin katta bulunmaktadır. Salon, 3 adet oda, mutfak, banyo, banyo ile müşterek tuvalet ve ebeveyn banyosu bulunmaktadır. Pencere doğramaları PVC’dir. Taşınmaz Laleli sokağa cephelidir. Taşınmazın 50 m güneyinde Avlu Balıkesir, 150 m kuzeyinde Bandırma caddesi, 200 m kuzeybatısında Atatürk ilkokulu bulunmakta olup, merkezi ve nezih bir konumdadır. Bölgede yol, su, doğalgaz, elektrik, kanalizasyon, ulaşım, haberleşme vb.gibi altyapı hizmetleri mevcuttur. Yakın çevresinde 4-5 katlı konut olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır. Tapuda malik Remziye US tam hisse olarak belirtilmiştir. Tapu malikinin vefat etmesi nedeniyle tek varisi kısıtlı Tuğba US’a ait taşınmaz satılacaktır.
Yüzölçümü 121,82 m2
Arsa Payı 4/25
İmar Durumu Blok Nizam Beş Kat (BL-5) konut alanı tanımlı
Kıymeti 450.000,00 TL (Kısıtlı Tuğba US’un hissesi satılacaktır. Hissesine düşen
miktar + masraflar)
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler : Kalıcı bir şerhi yoktur.
1. Satış Günü 26/04/2021 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : BALIKESİR 3.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %100’ünüve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile vasi hazır olduğu halde ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/1 Vesayet Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/02/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir