Çar. Eki 20th, 2021

T.C.
İVRİNDİ
İCRA DAİRESİ
2015/145 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Kıymet taktiri bilirkişilerce yapılan TARLA vasfındaki taşınmaz; Balıkesir İli, İvrindi İlçesi, Haydar Mahallesi, Tilkicik Mevkii, 298 ada, 26 parselde, tamamı Yavuz oğlu Nurullah TİLKİ adına kayıtlı olup, tarla vasfı ile tescillidir. Yüzölçümü 7.662,36 m2?dir.
Taşınmaz, killi-tınlı toprak yapısında, kuru (sulanamayan) tarım arazisi özelliğindedir. Keşif tarihi itibariyle ekili dikili olmadığı, boş olduğu görülmüştür. Taşınmaz meyilli olup, % 5-10 ve % 12-15 arasında değişen meyilli bir topografyadadır. Taşınmazın toprak derinliği sığ ve su tutma kapasitesi zayıf, toprak ve iklim olarak yörede yetiştirilen tarım ürünlerinin yetiştirilebileceği sınırları belli kuru tarım arazisidir. İçerisinde birkaç tane meşe ağaçları mevcuttur. Taşınmaz zemini ve bitki örtüsü itibariyle üzerinde uzun zamandır tarım yapılmadığı tespit edilmiştir. Tarla vasfında olup, çevresinde de benzer tarım arazileri bulunmaktadır.
Parsel, Haydar Mahallesi yerleşik alanına yaklaşık kuş uçuşu 650 metre, Gümeli Mahalle yoluna kuş uçuşu yaklaşık 275 metre ve İvrindi ilçe yerleşik alanına yaklaşık kuş uçuşu 21,00 kilometre mesafededir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı yer almamaktadır. Taşınmaz üzerinde alacaklı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. adına ipotek şerhi bulunmaktadır.
Yüzölçümü 7.662,36 m2
Arsa Payı TAM
İmar Durumu Dosya içinde mevcut olan İvrindi Belediye Başkanlığı’nın 12.10.2020 tarih ve E.1963 sayılı yazısında; taşınmazın Belediye sınırları içinde imar planı dışında kaldığı, yapılaşma şartları Balıkesir- Çanakkale Planlama bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerine tabi olduğu belirtilmektedir.
Kıymeti 30.649,44 TL
KDV Oranı KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler Dosyasındaki gibidir.
1. Satış Günü 16/04/2021 günü 11:20 – 11:30 arası
2. Satış Günü 28/05/2021 günü 11:20 – 11:30 arası
Satış Yeri : İVRİNDİ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU –
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/145 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/02/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın