Çar. Eki 20th, 2021

T.C.
GÖNEN(BALIKESİR)
İCRA DAİRESİ
2018/1805 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Balıkesir İli, Gönen İlçesi, 5781 Parsel, Sarıköy Mahallesinde avlulu ve müştemilatlı kargir un fabrikası vasıflı taşınmazdır. 5781 parsel üzerinde güneyde 80 M2 taban alanlı betonarme karkas, ahşap çatı üzeri Avrupa kiremit kaplı 2 katlı yazıhane binası ve arkasında 90 m2 taban alanlı 3 katlı idari bina vardır. Bu binaların kuzeyinde 120 M2 tek katlı depo 1 binası ve 65 M2 çelik indirmesi vardır. daha kuzeyde 170 M2 taban alanlı ve 5 katlı iki bölmeli fabrika binaları ve batısında 70 M2 çelik garaj bulunmaktadır. En kuzeyde 250 M2 tek katlı depo 2 binası ve önünde 100 M2 çelik indirmesi vardır. Parselin girişinde 30 M2 bekçi kulubesi ve kantarın bulunduğu tek katlı bina mevcuttur.
İmar durumu , sanayi alanı E=0,5 tir.
MAKİNALAR YÖNÜYLE :
Fabrika bahçesinde : 150 tonluk 5 Adet silo (konveyörlü)
1 nci kat : 9 adet vals (115 ton/gün), yıkama, kepek fırçası, 2 adet toz toplama deposu, paketleme, kompresör panosu, kontrol panosu,
2 ncikat : Triyor (ayırma) , vals ambarı, toz fanı (2 adet) , siklon (2 adet), elek (2 adet) , Filtre siklonu,Taka tuka (katkı için) , un silosu (4 adetx20 ton), vitamin makinası
3 ncükat : 2 adet kabuk soyma , 1 adet vibro tarama (temizleme), 4 grup 18 adet pnomatik siklon, filtre ve fan,
4 ncükat : Sasör (temizleme eleği) , elevatör (20 tonluk) 4 adet beton dinlendirme silosu,
5 ncikat : Posta elevatörü (malı alan), un siloları (4×20 ton) , un elevatörü
Bina üzerinde 450 KVA trafo, bahçede 40 tonluk mekanik kantarmevcuttur.
Müdürlüğümüzce yapılan 20/03/2019 tarihli kıymet takdiri raporuna itiraz edilmiş, Gönen İcra Hukuk mahkemesinin 15/10/2020 tarihve 2019/96 Esas 2020/34 Karar sayılı ilamları ile fabrika binası , makinaları ile birlikte toplam 2.706.338,69 TLolarak yeniden değerlendirme yapılmış bu tutar üzerinden satışa çıkartılmıştır.
Yüzölçümü 2.870 m2
Kıymeti 2.706.338,69 TL
KDV Oranı %18
1. Satış Günü 01/04/2021 günü 10:50 – 10:55 arası
2. Satış Günü 29/04/2021 günü 10:50 – 10:55 arası
Satış Yeri : İcra Müdürlüğü Önü – Adalet Sarayı GÖNEN / BALIKESİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1805 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/02/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın