Balıkesir Ayvalık’ta üzerinde metruk yapı bulunan arsa mahkemeden satılıktır

T.C.
AYVALIK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2020/29 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Balıkesir İli, Avyalık İlçesi, Mithatpaşa Mah. Mektep mevki, 1088 ada, 2 parsel sayılı tapuda arsa vasfında taşınmaz. Taşınmazın üzerinde iki katlı mesken tarzında yapı bulunmaktadır. Giriş katında bir oda bir salon banyo – wc ve mutfak bölümü, üst katında ise 1 oda, 1 salon, banyo -wc ve mutfak bölümlerinden oluşmaktadır. zemin döşemesi seramik kaplama kullanılmıştır. Oda kapıları ahşap panel kapı olarak imal edilmiştir. Pencerelerde pvc doğrama kullanılmış olup panjur sistemi mevcuttur. taşınmazın her bir katında 40-M2 olmak üzere yaklaşık 80-M2 kapalı kullanım alanı bulunmaktadır
Yüzölçümü 44,75 m2
Arsa Payı Tamamı
İmar Durumu : Mevcut bina lejantına sahip hmax:6,50-M yapılaşma koşuluna tabidir.
Kıymeti 700.000,00 TL
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler Belediye Katılım Payı Borcu 29/07/1991 2953 Yevmiye
1. Satış Günü 19/03/2021 günü 14:30 – 14:40 arası
2. Satış Günü 19/04/2021 günü 14:30 – 14:40 arası
Satış Yeri : Ayvalık Adliyesi Satış memurluğu Odası –
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ( İhale bedelinin binde 5,69’u oranındadır)KDV,1/2 tapu harcı ( ihale bedelinin binde 20’si oranındadır)ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/29 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/02/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın

Open chat