Çar. Eki 20th, 2021

T.C.
EDREMİT
İCRA DAİRESİ
2020/627 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Çamlıbel Mahallesi, Duralı Mevkii, 438 Ada, 13 Parsel, N Blok, Zemin1 Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı MESKEN-DUBLEKS niteliğindeki taşınmaz. Dosya içindeki bilirkişi raporuna göre: Konu taşınmaz Güre Cumhuriyet mahallesi, Pir Sultan Abdal 8 Sokak No.1/12 Beyaz Kent Villaları adresinde bulunmaktadır. Parsel, Çanakkale asfaltına 450 m, denize 780 m, Güre İskelesi 2.200 m, Akçay merkezine 5.500 m mesafededir. Ulaşım kamu ve özel araçlarla sağlanabilmektedir. Genellikle ikinci konut olarak kullanılmakla birlikte, istenilirse yaz ve kış aylarında devamlı oturulabilir bir konumdadır. Çanakkale asfaltı ile deniz arasında yer almaktadır. Ana yapı betonarme karkas tarzda, ayrık ikiz nizamda, tripleks olarak yapılmış, yönetim planına göre yaklaşık 16 yıllık bir yapıdır. İçerisindeki bağımsız bölümlere ait kat irtifakı kurulmuştur. Dış cepheleri akrilik boyalıdır. Su basman kotu yaklaşık bahçe kotundan 120 cm yukarıdadır. Uygulamada kapı numarası 24 olarak belirlenmiştir. Giriş yan taraftadır. Su basman kotu altındaki dış duvarlar dekoratif taşla kaplıdır. Site içerisinde yüzme havuzu ve arıtma tesisi bulunmaktadır. Sitenin alt yapı sitemleri, peyzajı tamamlanmıştır. Giriş kapısı sert ağaçtan yapılmıştır. Giriş kapısı önünde sahanlık mevcut olup, üzerinde pergole yapılmıştır. Zemin katta salon önünde büyük bir teras, teras içinde barbekü, salon, mutfak, wc, anrte ve yukarı kata çıkan merdiven, üst katta antre, 2 adet oda, banyo-wc, balkon ve teras kata çıkan merdiven, teras katta oda ve teras bulunmaktadır. Her iki teras üzerinde de ahşap pergole yapılmış ve üzerine yerli kiremit döşenmiştir. Zemin kat altında yaklaşık 20 m2 büyüklüğünde bir bodrum yapılmıştır. Bağımsız bölüm açık alanlarla birlikte yaklaşık 135 m2 büyüklüğündedir. Yer döşemelri seramik, ıslak mekan duvarları tavana kadara fayansla kaplıdır. Zemin kat salonu önündeki terasa çıkışı sağlayan kapı ve doğrama ahşap malzemeden yapılmıştır. 2/56 Arsa paylı
Kıymeti 668.000,00 TL KDV Oranı: % 1
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
İmar Durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık nizam, 2 kat, Taks:0,25 – Kaks:0,50 inşaat yoğunluklu, yollardan 5 m, komşu parsellerden 3 m yapı yaklaşma mesafeli olup, konut alanında kaldığı bildirilmiştir.
1. Satış Günü 12/03/2021 günü 15:00 – 15:05 arası
2. Satış Günü 16/04/2021 günü 15:00 – 15:05 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi Zemin Kat Müzayede (Satış) Salonu Edremit/Balıkesir
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden , artırma tarihinden önceki gün sonuna kadaresatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında TL cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.(T. Vakıflar Bankası T.A.O. Edremit ŞubesiTR43 0001 5001 5800 7305 6652 33) Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Binde 5,69 Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/627 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.7- Satış İlanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, İş bu satışın gazetede ve elektronik ortamda yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK. 127. maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur.05/02/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın