Balıkesir Ayvalık’da 2.181 m² zeytinlik icradan satılıktır

T.C.
AYVALIK
İCRA DAİRESİ
2020/197 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kıymet takdiri istenilen Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Murateli Mahallesi, Mucahma mevkii, 133 Ada, 136 nolu parseldeki zeytinlik bakımlı işlenebilir toprak yapısına sahiptir. Ayvalık ilçesinde zeytinlik fiyatlandırılmasında arazinin büyüklüğünden ziyade üzerindeki zeytin adedine göre değerleme yapılır. Arazi fiyatıda zeytin ağacının adet fiyatının içinde tek fiyat olarak belirtilir. Bölgedeki emsal zeytinlikler dikkate alınarak zeytin adet fiyatı 3.200 TL olduğu kanaatine varılmıştır. 23 adet zeytin ağacı x 3.200 TL / Adet zeytin ağacı= 73.600 TL olarak hesap edilmiştir.
Yüzölçümü 2.181,00 m²
Arsa Payı Tam
İmar Durumu İnşaat tarzı Balıkesir ili Ayvalık İlçesi murateli mah. 133 ada 136 nolu parselde kayıtlı taşınmaz 1/100.000 ölçekli çevre düzenine planına göre tarım alanında kalmaktadır
Kıymeti 73.600,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü 01/04/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü 28/04/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : Ayvalık Adliyesi Ayvalık İcra Müdürlüğü Ek Bina
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.nun 127. Maddesi uyarınca ilgililerin adreslerinin tapuda kayıtlı olmaması ve adres kayıt sisteminde de bulunmaması durumunda gazete ve elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/197 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/02/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın

Open chat