Balıkesir Ayvalık’da 12.294 m² zeytinlik mahkemeden satılıktır

T.C.
AYVALIK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/25 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Namıkkemal mah. Patriça mevki,1354 ada, 51 parsel sayılı zeytinlik vasfında taşınmaz. Üzerinde 120 – 150 yaşlarında meyve verir durumda 123 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz % 20 eğimlidir. Her türlü tarım alet ve makinalarının çalışmasına uygundur. Toprak yapısı testür sınıfı açısından orta bünyeli ve killi – tınlı olup, strüktür açısından granüler yapıdadır.
Yüzölçümü : 12.294,74-M2
Arsa Payı Tamamı
İmar Durumu : 1. Derece Doğal Sit alanı ( imar alanı dışındadır)
Kıymeti 625.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler :1- Bakanlar kurulu Kararı ile (07/07/1995 – 2555 yev.) Askeri
Yasaklı Bölge içerisinde kalmaktadır.
2 – Korunması Gerekli Kültür Varlığı
1. Satış Günü 15/03/2021 günü 14:30 – 14:40 arası
2. Satış Günü 15/04/2021 günü 14:30 – 14:40 arası
Satış Yeri : Ayvalık adliyesi Satış Memurluğu Odası –
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir ili, Ayvalık İlçesi, Zekibey Mah. Bahar sokak mevki, 482 ada, 2 parsel sayılı Bahçeli Kargir Ev vasfında taşınmaz. Taşınmazın üzerinde bir katı 77,05-M2 oturum alanına sahip taplamda 2 kat 154,10-M2’den oluşan kargir ev mevcuttur. Zemin katında 2 oda, mutfak ve banyo, üst katında ise 3 odası bulunmaktadır.Arka bahçesinde müştemilatı vardır. Müştemilat 2 oda ve wc den oluşmaktadır. Odaların zemininde laminant parke kullanılmıştır. evin etrafında ihata duvarı bulunmakta olup, bahçede yeyzaj çalışması yapılmıştır.
Adresi :13 Nisan Cad. 8. Sk. No:15 Zekibey Mah. Ayvalık
Yüzölçümü : 237,60-M2 Arsa Payı Tam
İmar Durumu Mevcut bina ve 68-M2 taban alanlı Öneri Bina Yapılabilmektedir.
Hmax:6,50-M eski eser binaya cephesi olduğundan yapılacak her
İşlemde kuruldan izin
Kıymeti 760.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Belediye katılım Payı Borcu, 23/07/2002 tarih Y:2896
1. Satış Günü 15/03/2021 günü 15:10 – 15:20 arası
2. Satış Günü 15/04/2021 günü 15:10 – 15:20 arası
Satış Yeri : Ayvalık Adliyesi Satış Memurluğu Odası –
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir ili, Ayvalık İlçesi, Hayrettinpaşa Mah. 1945 ada, 1 parsel, ( B/2) – 8 bağımsız bölüm nolu mesken niteliğinde taşınmaz. Taşınmaz 4 katlı binanın ikinci katında bulunmaktadır. Taşınmazda 3 oda 1 salon mutfak ve banyo bölümlerinden oluşmaktadır. Binada asansör ve kalorifer mevcuttur. Pencere doğramaları cift camlı, pvc doğrama kullanılmış, üzerinde kepenk sistemi mevcuttur. Taşınmazın mimari projesinde kullanım alanı 114 M2 olarak belirlenmiştir. Taşınmaz denize sıfır konumda şehir merkezinde çok iyi bir lokasyona sahiptir.
Adresi : Hayrettinpaşa Mah. Mektebi aralığı Sk. No:4 Ermanlar Apt. Ayvalık
Yüzölçümü 505,89 m2 Arsa Payı 1/27
İmar Durumu Mevcut bina bulunmaktadır.
Kıymeti 675.000,00 TL
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler : Belediye Yol Katılım ve Kanalizasyon Payı Borcu, 23/03/1992,
Yevmiye 1117-03/05/2002, Yevmiye 1705
1. Satış Günü 15/03/2021 günü 15:50 – 16:00 arası
2. Satış Günü 15/04/2021 günü 15:50 – 16:00 arası
Satış Yeri : Ayvalık Adliyesi Satış Memurluğu Odası –
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ( ihale bedelinin binde 5,69 oranında),KDV,1/2 tapu harcı ( ihale bedelinin binde 20’si oranında)ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/25 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/02/2021

Bir cevap yazın

Open chat