Burhaniye’de 392 m2 arsa satılacaktır (çoklu satış)

T.C.
BURHANİYE
İCRA DAİRESİ
2019/711 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi, Pelitköy Mahallesi, Kocaçam Mevkiinde kain 355 ada,5 parsel sayılı taşınmaz 392,88m² yüzölçümünde, arsa nitelikli olup tam hisse ile Nalan Ertek adına kayıtlıdır. Taşınmaz kadastro yolu cepheli konumunda, altyapı hizmetleri(kaplanmış yol, içme suyu, atık su kanalizasyon ve telekomünikasyon hizmetleri) olmayıp, okula uzaklığı 300 metre uzaklıkta bulunmaktadır.
İmar Durumu 1/1000 İmar Uygulama Planı sınırları içerisinde konut alanı lejantında kalmaktadır.
Kıymeti 47.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydında ki gibidir.
1. Satış Günü 16/03/2021 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü 12/04/2021 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Belediye) – Arşiv Birimi Yanı, Belediye Başkanlığı BURHANİYE / BALIKESİR
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi, Pelitköy Mahallesi, Kocaçam Mevkiinde kain 355 ada,6 parsel sayılı taşınmaz 386,02m² yüzölçümünde, arsa nitelikli olup tam hisse ile Nalan Ertek adına kayıtlıdır. Taşınmaz kadastro yolu cepheli konumunda, altyapı hizmetleri(kaplanmış yol, içme suyu, atık su kanalizasyon ve telekomünikasyon hizmetleri) olmayıp, okula uzaklığı 300 metre uzaklıkta bulunmaktadır.
İmar Durumu 1/1000 İmar Uygulama Planı sınırları içerisinde konut alanı lejantında kalmaktadır.
Kıymeti 46.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydında ki gibidir.
1. Satış Günü 16/03/2021 günü 10:15 – 10:20 arası
2. Satış Günü 12/04/2021 günü 10:15 – 10:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Belediye) – Arşiv Birimi Yanı, Belediye Başkanlığı BURHANİYE / BALIKESİR
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi, Pelitköy Mahallesi, Kocaçam Mevkiinde kain 355 ada,18 parsel sayılı taşınmaz 372,31m² yüzölçümünde, arsa nitelikli olup tam hisse ile Nalan Ertek adına kayıtlıdır. Taşınmaz kadastro yolu cepheli konumunda, altyapı hizmetleri(kaplanmış yol, içme suyu, atık su kanalizasyon ve telekomünikasyon hizmetleri) olmayıp, okula uzaklığı 300 metre uzaklıkta bulunmaktadır.
İmar Durumu 1/1000 İmar Uygulama Planı sınırları içerisinde konut alanı lejantında kalmaktadır.
Kıymeti 44.500,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydında ki gibidir.
1. Satış Günü 16/03/2021 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü 12/04/2021 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Belediye) – Arşiv Birimi Yanı, Belediye Başkanlığı BURHANİYE / BALIKESİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/711 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın

Open chat