Per. May 6th, 2021

T.C.
İVRİNDİ
İCRA DAİRESİ
2020/169 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Kıymet taktiri bilirkişilerce yapılan iki katlı kargir ev niteliğindeki taşınmaz; Balıkesir İli, İvrindi İlçesi, Gümeli Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 423 ada, 1 parselde kayıtlı olup İki Katlı Kargir Ev vasfı ile tescillidir. Yüzölçümü 60,23 m2?dir. Kıymet takdirine konu taşınmazın, yaptığımız inceleme ve araştırma sonucu keşif tarihi itibari ile değerlemesi yapılarak; beher m2 bedeli 25,00 TL. olarak tespit ve takdir edilmiştir. Taşınmaz üzerindeki yapı: Betonarme tarzında inşa edilmiştir. Yapının alanı yaklaşık 60,23 m² dir. Çatısı ahşap üzeri kiremit kaplıdır. Dış cephesi sıvasız ve boyasızdır. Binada 2 oda, antre, mutfak, tuvalet, banyo mevcuttur. Mutfak tezgahlı, dolaplı, banyo kısmi fayanslıdır. Pencereler ahşaptır. Alt kat natamamdır. Tuğla duvarları kısmen yapılmıştır. Bina tamamlanma oranı, üst kat % 85, alt kat % 40 dır.İki katlı bina, III. Sınıf (A) Grubu yapılar içerisinde değerlendirilmiştir. III. Sınıf (A) Grubu yapıların 2020 yılı yapı yaklaşık birim maliyeti 1.100,00 TL/m2?dir
Yüzölçümü 60,23 m2
Arsa Payı TAM
İmar Durumu Dosya içinde mevcut olan İvrindi Belediye Başkanlığı?nın 12.10.2020 tarih ve E.1964 sayılı yazısında; taşınmazın Belediye sınırları içinde imar planı dışında, kırsal yerleşik alanda kaldığı, yapılaşma şartları Balıkesir- Çanakkale Planlama bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerine tabi olduğu belirtilmektedir.
Kıymeti 63.617,94 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Dosyasındaki gibidir.
1. Satış Günü 16/04/2021 günü 11:00 – 11:10 arası
2. Satış Günü 28/05/2021 günü 11:00 – 11:10 arası
Satış Yeri : İVRİNDİ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU –
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/169 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/02/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir