Per. May 6th, 2021

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(DHMİ)

KONU: ORDU-GİRESUN HAVALİMANI KAFETERYA MAHALLİ KİRALAMA İHALESİ İLANI

Ordu-Giresun Havalimanı Terminal Binası Zemin Katında bulunan Z-014/E nolu 161 m²’lik kafeterya mahalli ile 50 m²’lik sigara içme alanı olmak üzere toplam 211 m²’lik mahal KDV dahil aylık 20.000.-TL(yirmibinTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2.    Söz konusu mahalle ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğünden KDV dâhil 100.-TL (yüzTL) karşılığında temin edilebilir.

3.    İhaleye katılmak isteyenler 40.000-TL (kırkbinTL) geçici teminat vereceklerdir.
4.    Kiralanacak mahalle talip olanlar 16/02/2021 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Ordu-Giresun Havalimanı Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
5.    İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.
6.    Söz konusu mahalle ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.
7.    İhale 16/02/2021 günü saat 14:30’da Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.
8.    Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler 06560 Yenimahalle / Ankara
Tel:      0 312 204 22 97
Faks:   0 312 212 54 22

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir