Per. May 6th, 2021
T.C.
BANDIRMA
1. İCRA DAİRESİ
2020/49 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Balıkesir İl, Bandırma İlçe, 1742 Parsel, Ergili Mahalle, köyiçi Mevkii, avlulu kerpiç ev ve dam ve samanlık Bağımsız Bölüm nitelikli taşınmaz içerisinde yola cepheli iki katlı kargir bina bulunmakta, çatı örtüsü betonarme tabliye üzerinde kiremit kaplı, zemin kat ardiye vb. amaçlı düzenlenmiş, birinci kat mesken amaçlı kullanılmakta, dış pencereleri ahşap doğrama, ısıtması soba ile sağlanmakta, takribi taban alanı 115 m2 olup yaklaşık toplam kullanım alanı 230 m2 olan yapının yaşı yaklaşık 25-30 dur. Parsel içerisinde ayrıca taş duvar üzerine toprak sıvalı ahşap mertekli çatı ve oluklu, kiremitli çatısı olan kümes amaçlı eski yıllarda yapılmış bina yaşı oldukça yüksek yapı mevcut olup bu yapının ekonomik değeri yoktur. Ayrıca tek bölümlü yığma tarzda yapılmış iç ve dış duvarları sıvalı boyasız, demir kapısı olan, çatı örtüsü oluklu sac levha kaplı ardiye bulunmakta olup takribi alanı 15 m2 dir. Taşınmazın bulunduğu bölgenin elektrik, su, yol ve kanalizasyon gibi alt yapısı tamdır.
Adresi Ergili Mah Köyiçi mevkii No:31 Bandırma/Balıkesir
Yüzölçümü 2.047 m2
Arsa Payı 1/1
İmar Durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında kalmaktadır. Köy yerleşik alan ve köy gelişme alan sınırlarında kalmaktadır.
Kıymeti 210.000,00 TL
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler Takyidattaki gibidir.
1. Satış Günü 09/03/2021 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü 06/04/2021 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü mezat salonu (600 Evler Mah Sakarya Cad No:2 Bandırma/Balıkesir)
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/49 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir