AYVALIK’TA İCRA’DAN SATILIK KARGİR EV

T.C.
AYVALIK
İCRA DAİRESİ
2019/248 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Zekibey mahallesi, 480 ada 8 nolu parselde, 79,33 m2 yüzölçümündeki taşınmaz üzerinde kain Kargir Ev niteliğinde olan taşınmazdır. Taşınmaz tam hisse oranı ile borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz 2 kat olarak inşa edilmiş kargir ev niteliğinde yapıdır. Taşınmazın zemin katında üç adet dükkan bulunmaktadır. Dükkanların zemin karo ile kaplıdır. Birinci katta antre, iki oda, mutfak ve banyo bölümlerinden oluşan mesken bulunmaktadır. Odaların zemini parke ile kaplıdır. Mutfak ve antrenin yer döşemesinde karo kaplama kullanılmıştır. Banyo yer ve duvar kaplamasında seramik kaplama kullanılmıştır. İç doğramalar ahşaptan imal edilmiştir. Demir merdivenle çatıda bulunan terasa çıkılmaktadır. Taşınmazın zemin katında 79 m2, birinci katında 81 m2 olmak üzere toplamda 160 m2 kullanım alanı bulunmaktadır. Taşınmazın; konumu, büyüklüğü, yollara ve merkezlere olan mesafesi, imalatında kullanılan malzeme özellikleri, yıpranmışlık seviyesi, kamu hizmetlerinden yararlanma seviyesi, mevkii, manzara konumu, imar durum özelliği, eklentisi, ile tespit günü itibari ile piyasa alım satım rayiçleri göz önünde bulundurularak kıymeti belirlenmiştir.
Adresi Zekibey Mahallesi 13 Nisan Caddesi 14. Sokak Çifte Kuyular sokak No:1 Ayvalık/Balıkesir
Yüzölçümü 79,33 m²
İmar Durumu İnşaat tarzı 22/01/1994 tarih 3622 sayılı BKVKK onaylı 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planındaki imar Planına göre merkezi alan lejantlı eski eser yapıdır. Yapılacak her türlü işlemde Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerekmektedir.
Kıymeti 460.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler 1) Kül. ve Tab. Kor. Kur. Tespitlidir 30/10/1991 Y:4652
2) Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca tespitli binadır.
1. Satış Günü 24/03/2021 günü 11:00 – 11:10 arası
2. Satış Günü 20/04/2021 günü 11:00 – 11:10 arası
Satış Yeri : Ayvalık Adalet Sarayı Arkası Ek Bina Ayvalık İcra Müdürlüğü Ayvalık/Balıkesir
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/248 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/01/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın

Open chat