Pts. Eki 25th, 2021

T.C.
BURHANİYE
İCRA DAİRESİ
2020/187 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Taşınmaz tapuda; Balıkesir ili, Gömeç ilçesi, Yaya mahallesi, 524 ada, 3 parselde 7/268 arsa paylı, A Blok, 2.kat, 11 bağımsız bölüm nolu daire vasıflı taşınmaz olarak kayıtlıdır.
Taşınmazın E 87 Otoyol cepheli konumda olduğu, sahil yolu yol ayrımı ışıklara uzaklığının 350m, belediye binasına uzaklığının 650m olduğu,
524 ada 3 parsel üzerinde A blok ve B blok olarak Yanyana 2 adet 3’er katlı yaklaşık 3 yıllık 2 blok yapı olduğu, her blokta zemin katının işyeri ve üzerindeki 2 katın her katında 6 daire olmak üzere toplamda 12 daire olduğu, zemin katında yapı malzeme işyeri olan A blokta arka cephesinden girişli 2. Katta 11 bağımsız bölüm nolu dairenin köşe daire olduğu,
11 bağımsız bölüm nolu daire içerisinde; 24m2 Salon + Açık Mutfak, 12m2 ve 9,50m2 kullanım alanlı 2 adet Yatak Odası, 3,70m2 Banyo-Wc ve 3m2 Hol net kullanım alanlı ve yaklaşık 55m2 kapalı alan ve toplam 10 m2 lik 2 adet balkon olduğu, mesken içerisine çelik kapı ile girildiği, yeni bina ve fiili olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazda Açık Mutfak + Salon zemin kaplamasının seramik, iç kapılarının beyaz renk motifli Amerikan pres kapı olarak yapılı olduğu, mutfak dolaplarının lake kapaklı olduğu, salon tavanında kartonpiyer ışık havuzu yapılı olduğu, 2 adet Yatak odası olduğu tavan köşe kartonpiyerli olduğu, banyonun zemin ve duvarlarının tavana kadar seramik kaplamalı olduğu, banyoda köşe duşakabin, klozet ve küçük Hilton lavabo olduğu, hol zemininin seramik kaplamalı olduğu ve meskenin merkezi sistem kalorifer ısıtma sistemli olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.
İmar Durumu 3 katlı olduğu, Emsal 0,75 olduğu, konut ve ticaret lejantlı olduğu, maksimum yüksekliğinin 9,50 m olduğu belediye imar durum yazısında bildirilmiştir.
Kıymeti 250.000,00 TL
KDV Oranı KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü 10/03/2021 günü 10:25 – 10:30 arası
2. Satış Günü 06/04/2021 günü 10:25 – 10:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Belediye)-Belediye Başkanlığı BURHANİYE/BALIKESİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İhale alıcısının taşınmazın şerh-beyan-irtifak hanesinde belirtilen hususları ve bunlara ilişkin neticeleri peşinen kabul etmiş sayılacağı,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililer hakkında İİK.’nun 127.maddesi uyarınca e-ilanın ve gazete ilanının tebligat yerine geçeceği, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/187 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın